Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • ‘Lắng nghe’ để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

  (VOH) - Ông Hồ Thanh Khôi - Nguyên Trưởng khoa xây dựng Đảng Học viện cán bộ TPHCM cho rằng cần chú trọng việc ‘Lắng nghe’ để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng.


  Liên quan đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, ông Hồ Thanh Khôi - Nguyên Trưởng khoa xây dựng Đảng Học viện cán bộ TPHCM cho rằng, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định 205-QĐ/TW 2019 (về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền) tạo thêm điều kiện để khống chế và tiêu diệt nạn lộng quyền trong đảng vì tham vọng của cán bộ lãnh đạo. "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng có đề cập đến việc phải 'nhốt' quyền lực vào trong một chiếc lồng pháp lý. Thì đó là một ý tưởng rất hay." - Ông Khôi nói. 

  Tuy nhiên, việc thực hiện Quy định này không đơn giản và có mối liên quan đến việc sinh hoạt đảng. “Có khung pháp lý rồi nhưng ai sẽ là người ‘giữ cửa’, nếu không có thì ‘quyền lực’ vẫn tìm sơ hở sẽ thoát ra để thực hiện những tham vọng, tiêu cực.” -  ông Khôi nhìn nhận.

  Theo ông Khôi, người giữ ‘chiếc lồng quyền lực’ đó một cách hiện quả chính là quần chúng, đảng viên. Tuy nhiên, hiện lực lượng này chưa đủ sức mạnh, sức chiến đấu vì có hiện tượng là quần chúng và người đảng viên chưa phát huy dân chủ một cách triệt để, hay nói cách khác sinh hoạt đảng có vấn đề. 

  Ông Khôi góp ý, để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thì cần tạo điều kiện phát huy dân chủ và tăng cường lắng nghe ý kiến của đảng viên, quần chúng một cách nghiêm túc, khiêm tốn với cái tâm trong sáng trong sinh hoạt đảng.  

  VOH