Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ngôi nhà thứ hai của người khuyết tật

    (VOH) - Cơ sở hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận, hoàn toàn không thu học phí. từ năm 2007, lúc đó có khoảng 4-5 em học sinh.


    Q.B - A.Tuấn