Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhiều tiểu cảnh đường hoa Nguyễn Huệ sắp hoàn thành

    (VOH) – Saigontourist cho biết, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đường hoa đã hoàn thành khoảng 90%. Như vậy, từ ngày 21/1/2016, các tiểu cảnh sẽ được chuyển tới khu vực đường Nguyễn Huệ để bắt đầu thi công.


    VOH online