Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Nhìn thẳng vào sự thật trong cuộc vận động người dân không xả rác để khắc phục

  (VOH) - Chiều 17/12, UBND TPHCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 19 về Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.


  Qua 1 năm triển khai, cuộc vận động được hệ thống chính trị thành phố vào cuộc một cách quyết liệt, nghiêm túc. Công tác tuyên truyền tiếp tục được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã tác động tích cực đến ý thức bảo vệ môi trường của Nhân dân và hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn; việc thực hiện 15 phút sáng thứ bảy hàng tuần và chủ nhật cuối tháng được duy trì hiệu quả tại các khu dân cư, tạo sức lao tỏa trong cộng đồng.

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, phát động các phong trào, mô hình cụ thể để hưởng ứng, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện.

  Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM d/c Nguyễn Thành Phong ghi nhận và đánh giá cao kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU đã tạo ra sự đồng thuận cao của người dân TP; thúc đẩy trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng môi trường sống. Nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người dân TP, của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh về bảo vệ môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch, thải rác đúng nơi quy định.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy d/c Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật là có những phần việc tổ chức thực hiện chưa đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, do nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, nhưng chủ yếu vẫn nằm ở khâu thực hiện chưa được tốt, duy ý chí, đặt kế hoạch thiếu tính khả thi, thiếu các giải pháp căn cơ,…

  Những hạn chế, khuyết điểm đó cần phải được nhanh chóng khắc phục để khi tổ chức tổng kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 19, chúng ta khẳng định những kết quả đạt được là thực sự bền vững, mang lại hiệu quả.

  A.Tuấn - Minh Phương