Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Phát huy vai trò phản biện, giám sát của Ủy ban MTTQVN TPHCM

  (VOH) - Thông qua mối quan hệ "Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý và nhân dân làm chủ thông qua Ủy ban MTTQVN TPHCM", có thể thấy tầm quan trọng của vai trò giám sát phản biện Ủy ban MTTQVN.


  Vậy để phát huy vai trò phản biện, giám sát của Ủy ban MTTQVN, ông Nguyễn Hữu Châu - Nguyên Ủy viên thường trực UBMTTQVN nhìn nhận, hiện các điều kiện để Ủy ban MTTQVN thực hiện vai trò giám sát đều rất thuận lợi, vấn đề bây giờ là tổ chức này có ‘dũng khí’ hay không?. Ủy ban MTTQVN cần thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong cơ chế Đảng - Chính quyền - MTTQ. Muốn Đảng mạnh, Chính quyền mạnh thì mặt trận phải mạnh.

  Ông Nguyễn Hữu Châu cho biết, trong kỳ đại hội vừa rồi có những ý kiến cho rằng Mặt trận hiện chưa mạnh vì những nơi bức xúc chưa thấy vai trò của Mặt trận, việc giám sát phản biện còn có tình trạng 'nằm trên giấy'.

  Ông Nguyễn Hữu Châu đóng góp để thực hiện được vai trò giám sát, Ủy ban MTTQVN cần phải tự giám sát, làm gương để có một đội ngũ MTTQ đạo đức, năng lực và chuyên nghiệp. Và để làm được điều đó, Ủy ban MTTQVN cần tập trung phát triển nguồn nhân lực cán bộ chất lượng cao cho tổ chức này.

  VOH