Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Bác Hồ để xây dựng TPHCM phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình

  (VOH) - Ngày 29/6, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học 50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều chuyên gia.


  Chủ trì buổi hội thảo, Bí thư Thành ủy TPHCM đ/c Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Di chúc với 13 nhóm nội dung lớn. Đó là vấn đề đoàn kết, vấn đề phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên thông qua phê bình và tự phê bình, đó là sự bồi dưỡng phát triển đoàn viên thanh niên, công nhân lao động và phong trào cộng sản quốc tế…

  Trình bày tham luận tại hội thảo, Nguyên bí thư Thành ủy TPHCM đ/c Lê Thanh Hải đề nghị Đảng bộ TP tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, thấm nhuần hơn di chúc của Bác Hồ kính yêu, để mỗi người luôn tu dưỡng, rèn luyện trong cuộc sống và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong thời đại mới, TPHCM cần phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”.

  Đề cập đến sự thay da đổi thịt của TPHCM, Nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM đ/c Phạm Phương Thảo nêu bật sự thay đổi rõ rệt từ bộ mặt đô thị và nông thôn ngoại thành đã có nhiều thay đổi, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. TP đã tập trung, huy động các nguồn lực lo việc xóa đói giảm nghèo, chỉnh trang đô thị, di dời nhà ở trên và ven kênh rạch, tập trung cải cách hành chính…Theo đ/c Phạm Phương Thảo, trong quá trình phát triển này, TPHCM cần tiếp tục tìm giải pháp để giải quyết các vấn đề nảy sinh từ việc tăng dân số cơ học, hạ tầng giao thông và kỹ thuật phát triển thiếu đồng bộ.

  Sau 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM càng thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Người, đặc biệt là đối với công tác xây dựng Đảng. Di chúc của Bác là cách thức gợi mở mang tính thời đại để TPHCM tiếp tục xây dựng phát triển văn minh, hiện đại, nhằm đóng góp cho sự phát triển cbung đất nước.

  A.Tuấn - Minh Phương