Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tinh thần học tập Bác ngày càng được lan tỏa trong toàn Đảng bộ TPHCM

  (VOH) - Chiều 27/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề “Kinh nghiệm sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.


  Trong 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị, quận, huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nghiêm túc, bài bản, đúng kế hoạch, có nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, đột phá gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất, được quần chúng nhân dân hưởng ứng.

  Tại hội nghị, nhiều cơ quan, đơn vị, quận, huyện đã chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại các đơn vị, cơ sở, cũng như đề xuất nhiều giải pháp, cách làm hay, có tính khả thi cao, có thể liên hệ, vận dụng được trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực

  Như các mô hình “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin để xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với cán bộ , đảng viên , người dân trên địa bàn” của Quận 1; Huyện Hóc Môn “Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương ”; Huyện Nhà Bè “Ban hành chuẩn mực đạo đức công vụ bằng “ cây ”đạo đức công vụ”; Bộ Tư lệnh thành phố “Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng , hiệu quả”.

  Các cơ quan báo chí thành phố , tổ chức thực hiện và phát sóng nhiều chương trình góp phần tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Tổng công ty Điện lực thành phố có mô hình xây dựng hình ảnh “ Người công nhân ngành Điện thành phố mang tên Bác ” với nội dung “4 có, 3 không” là có lý tưởng, có trách nhiệm, trung thực, có ý thức học tập, rèn luyện, có tinh thần đoàn kết, nhân ái; không để mất an toàn, không quan liêu, vô cảm, không tham nhũng, lãng phí.

  Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh: qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo ra chuyển biến lớn trên toàn đảng bộ Thành phố. Tuy nhiên các đơn vị cần quan tâm và thực hiện tốt hơn nữa, làm sao để việc học tập phải đạt sự thẩm thấu, phải gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện để thực hiện chỉ thị 05 đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

  Với những kết quả đạt được và kinh nghiệm rút ra sau 3 năm, Từng địa phương, cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân thời gian tới, cần có chương trình, kế hoạch thật cụ thể, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, tạo thành những phong trào thiết thực, hiệu quả, cụ thể, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

  A,Tuấn - Minh Phương