Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM Ứng dụng công nghệ đốt phát điện để xử lý rác thải phục vụ phát triển kinh tế

  (VOH) - Ngày 26/8, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã tổ chức buổi họp báo thông tin về việc chuyển đổi công nghệ các nhà máy xử lý rác trên địa bàn Thành phố.


  Cùng với tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa, phát triển kinh tế và xã hội cao, thành phố đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về quản lý đô thị, trong đó có quản lý môi trường là một trong 07 Chương trình độ phá của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

  Hiện nay, việc xử lý chất thải của thành phố chủ yếu là chôn lấp. Một phần chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp đốt (không thu hồi năng lượng), sản xuất phân bón và tái chế nhưng việc này còn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu của thành phố. Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đã thu gom, vận chuyển năm 2018 là 3.077.382,78 tấn, trung bình 9.213,72 tấn/ngày (tăng 4,19 % so với năm 2017).

  Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố đ/c Nguyễn Toàn Thắng cho biết, trên cơ sở quy hoạch định hướng hệ thống quản lý chất thải TPHCM đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, hướng đến quản lý môi trường xanh, TPHCM hướng đến ứng dụng công nghệ đốt phát điện để xử lý chất thải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững và tăng trưởng xanh.

  Mặt khác, nhằm hỗ trợ cho các nhà máy thực hiện chuyển đổi công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các Sở ngành liên quan đẩy nhanh giải quyết các thủ tục pháp lý cho các nhà máy của Công ty VietStar, Tâm Sinh Nghĩa, Tasco.

  Thành phố đã xác định phải đầu tư án cải tạo, nâng cấp nhà máy, đổi mới công nghệ xử lý tại các nhà máy xử lý rác hiện hữu sang công nghệ đốt phát điện nhằm biến rác trở thành nguồn năng lượng phục vụ đời sống và sản xuất. Đến năm 2020, dự kiến tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố được xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh tối đa là 50%, đến năm 2025 là 20% theo Nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân thành phố. Trong giai đoạn 2020, các nhà đầu tư trong lĩnh vực này gồm: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa; Công ty cổ phần Vietstar; Công ty cổ phần Tassco và tiếp theo là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng 02 nhà máy đốt phát điện trong năm 2020.

  Theo đó, giải pháp song song được thực hiện bao gồm chuyển đổi công nghệ các nhà máy hiện hữu và triển khai theo lộ trình tổ chức đấu thầu, kêu gọi đầu tư công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị là các bước đi mang tính chất bền vững, đảm bảo môi trường và mang lại nguồn năng lượng tái tạo phục vụ cho cuộc sống.

  A.Tuấn