Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tụ tập đông người ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp thành phố

    (VOH) - Việc tụ tập đông người trong thời gian gần đây ảnh hưởng không ít đến hoạt động công cộng, du lịch và sinh hoạt người dân.


    Nếu để thể hiện tình yêu nước, cách sáng suốt không phải là tập trung gây kẹt xe, làm tổn hại kinh tế, phá hoại cuộc sống bình yên và đồng thời mong muốn người dân đồng lòng chung sức xây dựng và phát huy hình ảnh đẹp về thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin này cùng VOH Online

    Phương Nguyệt - A.Tuấn