Xóm ni lông

(VOH) - Gần chợ đầu mối Bình Điền có một xóm ngụ cư mà những người dân ở đây kiếm sống bằng nghề lượm, giặt và phơi bao, túi ni lông để bán.


VOH online