Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chiêu trò "quay bài" không đụng hàng của học trò Tây

    (VOH) - Quay bài là chuyện thường thấy ở tuổi học trò không kể ở tây hay ta. Tuy nhiên, quay bài kiểu Tây dường như cầu kì hơn nhiều.


    VOH