Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khi người Nhật làm kỹ xảo không cần máy tính

    (VOH) - Ai cũng biết những kỹ xảo điện ảnh đều đòi hỏi sự can thiệp của máy tính. Thế nhưng với người Nhật thì không cần ....


    Mạng xã hội