Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kĩ năng bẫy chuột không tốn nhiều mồ hôi

    (VOH) - Bẫy chuột vốn là chuyện không đơn giản nhưng người ta vẫn nghĩ ra nhiều cách bẫy đơn giản đến mức ngớ ngẩn mà hiệu quả bất ngờ.


    VOH