Thực đơn âm nhạc - 18/06/2017

Thực đơn âm nhạc - 18/06/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 11 Chủ nhật hàng tuần.