Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tiếng hát nông thôn mới (huyện Bình Chánh: xã Phong Phú, Bình Hưng, Đa Phước, Qui Đức), An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Long Hòa, Lý Nhơn, Bình Khánh) - 12/03/2016


    VOH