Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tiếng hát nông thôn mới (huyện Cần Giờ) - 25/11/2017

    (VOH) - Tiếng hát nông thôn mới diễn ra tại huyện Cần Giờ tối ngày 25/11/2017 với sự tham gia của các xã Thạnh An, xã Long Hòa, thị trần Cần Thạnh.


    VOH Online