Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tiếng hát nông thôn mới (huyện Cần Giờ: xã Thạnh An, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Long Hòa, Lý Nhơn, Bình Khánh) - 16/01/2016


    VOH online