Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi) - 28/7/2018

    (VOH) - Tiếng hát nông thôn mới diễn ra tại huyện Củ Chi ngày 28/7 với phần biểu diễn các xã cụm 2:


    xã Phạm Văn Cội, An Phú, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Trung Lập Thượng, An Nhơn Tây và Phước Thạnh.

    VOH Online