Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  •  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Hóc Môn) - 15/9/2018

    (VOH) - Tiếng hát nông thôn mới diễn ra tại huyện Hóc Môn ngày 15/9 với phần biểu diễn các xã cụm 1:


    Xã Tân Hiệp -Tân Xuân - Đông Thạnh - Nhị Bình – Thới Tam Thôn.

    VOH Online