Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tiếng hát nông thôn mới (huyện Hóc Môn) - 29/09/2018

    (VOH) - Tiếng hát nông thôn mới diễn ra tại huyện Hóc Môn ngày 29/09 với phần biểu diễn các xã cụm 2:


    Xuân Thới Thượng, Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Xuân Thới Đông.

    VOH