Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đề xuất TP.HCM không thu hút nhân tài người nước ngoài

  Theo Sở Nội vụ, mở rộng thêm đối tượng người nước ngoài sẽ phát sinh nhiều vấn đề trong tiếp nhận và rà soát hồ sơ, ảnh hưởng tiến độ công việc.

  Trong tờ trình mới nhất (trình lần thứ 5) về việc xây dựng đề án chính sách thu hút người có tài năng đặt biệt đối với lĩnh vực TP.HCM có nhu cầu giai đoạn 2018-2022, Sở Nội vụ TP.HCM đề xuất bỏ đối tượng thu hút là người nước ngoài.

  Theo tờ trình này, trên cơ sở cân nhắc điều kiện và tình hình thực tiễn của TP.HCM, Sở nội vụ đề xuất đối tượng tham gia đề án chỉ bao gồm công dân Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài.

  Lý do bởi đây chỉ mới là giai đoạn thí điểm thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM, thành phố chưa có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và thực thi chính sách thu hút nhân tài.

  Đề xuất TP.HCM không thu hút nhân tài người nước ngoài

  Đề xuất TP.HCM không thu hút nhân tài người nước ngoài. Ảnh minh họa. 

  Nếu mở rộng thêm đối tượng người nước ngoài sẽ phát sinh nhiều vấn đề khó khăn trong tiếp nhận và rà soát hồ sơ, ảnh hưởng tiến độ công việc.

  Sở Nội vụ cũng lý giải trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thực sự cần thiết và khi điều kiện thực tế cho phép, Sở Nội vụ sẽ đề xuất UBND TP báo cáo HĐND TP chấp thuận mở rộng đối tượng là người nước ngoài.

  Cũng trong tờ trình lần này, Sở Nội vụ đề xuất bỏ nhóm đối tượng "đã có sẵn sản phẩm trí tuệ, công trình nghiên cứu được TP chấp nhận lựa chọn để sử dụng khai thác phù hợp với định hướng và yêu cầu của danh mục đặt hàng".

  Lý do loại bỏ nhóm đối tượng này là vì với những công trình nghiên cứu và sản phẩm trí tuệ có sẵn khi chuyển giao công nghệ phải thực hiện đúng quy định pháp luật (phải tổ chức đấu thầu có kiểm tra, giám sát, không áp dụng hình thức mua chỉ định).

  Thời gian thực hiện các thủ tục quy trình này thường kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của người sở hữu sản phẩm trí tuệ, tác động bất lợi đến chính sách thu hút.

  Dự kiến tại kỳ họp HĐND TP cuối năm 2018, UBND TP.HCM sẽ chính thức trình HĐND TP đề án này để kịp triển khai thực hiện trong năm 2019.

  Áp thấp có cường độ rất phức tạp, có thể gây mưa to – TPHCM gấp rút ứng phó - Áp thấp nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão số 9, ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh Nam Trung Bộ và khu vực Nam Bộ.
  Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tập trung đẩy mạnh và phát triển chuỗi bán lẻ - Lãnh đạo Tổng Công ty đã triển khai khá tốt nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020.
  Gần 22.000 tỷ đồng dành phát triển nhà ở xã hội tại TPHCM - Dự kiến vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 316.769 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư nhà ở xã hội tối thiểu là 21.834 tỷ đồng.

  Nguồn: TTO