028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để nâng cao năng lực và sức chiến đấu

(VOH) - Chiều nay 30/3, Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng bộ thành phố. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang chủ trì hội nghị.

Ông Tất Thành Cang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hiệp –Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, Đảng bộ TPHCM có 68 đảng bộ trực thuộc với 2.324 cơ sở đảng và 218.020 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn là một yêu cầu bức thiết nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Các cơ quan quản lý Nhà nước được sắp xếp lại theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước từng bước được nâng cao, công tác rà soát, cải tiến thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy được sắp xếp lại theo hướng thu gọn đầu mối, hợp nhất các Đảng bộ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, đồng thời thành lập mới một số Đảng bộ để đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo đối với doanh nghiệp thực hiện chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa.

Với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế gắn với việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức để bảo đảm bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tính từ năm 2007 đến nay, có 1.987 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã thực hiện tinh giản biên chế.

Ông Trần Hữu Trí - Bí thư quận ủy quận 12 cho rằng Nghị quyết của quận ủy bảo đảm bám sát thực tiễn, kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn, tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Quận ủy.

Ông Lê Văn Quang - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP bày tỏ trong lãnh đạo các cơ sở Đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp ủy và đồng chí bí thư phải thể hiện tinh thần tích cực, trách nhiệm với mục đích chính là lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành nghị quyết, kế hoạch, nhiệm vụ của chi bộ đề ra.

Đối với doanh nghiệp cổ phần vốn Nhà nước không chi phối, điều này càng trở nên quan trọng hơn qua việc thể hiện ý chí của tập thể cấp ủy là xác định quyết tâm lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đã chỉ ra một số mặt hạn chế tốn tại trong công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời gian qua như: một vài Đảng bộ còn biểu hiện nặng quản lý tập trung, bao biện, làm thay công việc của chính quyền, chưa mạnh dạn phát huy tính dân chủ, sáng tạo; chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy nhất là trong kiểm tra, giám sát; nhiều đơn vị tổ chức bộ máy chưa tinh gọn, chưa phát huy mạnh mẽ công tác giám sát, phản biện xã hội.

Ông Tất Thành Cang đề nghị cần chú trọng thực hiện nguyên tắc trong đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, đổi mới phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy tổ chức chính trị, phát huy vai trò người đứng đầu, nâng cao chất lượng cấp ủy, chi bộ, thực hiện nguyên tắc xây dựng Đảng, nêu cao vai trò của Đảng viên, đẩy mạnh công tác tổ chức Đảng trong khu vực ngoài nhà nước.

Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, để Đảng lớn mạnh hơn, xứng đáng với sứ mệnh của Đảng cầm quyền, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chủ trương của đảng trong thực tiễn cuộc sống, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốcViệt Nam XHCN, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.