028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Khuyến khích cán bộ yếu kém tự giác từ chức

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Theo đó, ngoài việc học tập nghị quyết, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, kế hoạch của UBND TPHCM cũng đề ra những nhiệm vụ nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính chuyên nghiệp, đổi mới công tác tổ chức cán bộ...

Đối với công tác cán bộ, TP lên kế hoạch xây dựng đề án về chế độ, chính sách hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong bộ máy hành chính của TP.HCM nhằm khuyến khích, động viên các đối tượng này tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cống hiến.

Đặc biệt, kế hoạch của TP cũng nhấn mạnh sẽ kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế và khuyến khích tự giác từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không cần chờ đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp...