Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất dự án ở Bình Thạnh, Bình Chánh, Thủ Đức

  UBND TP. HCM vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của một số dự án.

  Đối với dự án xây dựng mở rộng trường THCS Qui Đức, tại xã Qui Đức (H. Bình Chánh), hệ số điều chỉnh giá đất ở đường Tân Quý Tây từ 4,500 đến 4,583 tùy theo vị trí và đất nông nghiệp từ2,074 đến 3,292.

  Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất dự án ở Bình Thạnh, Bình Chánh, Thủ Đức

  Khu vực quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh Tự Trung

  Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh giá đất là 5.

  * UBND TP cũng phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm từ 19,63 đến 21,358 để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án xây dựng trạm ép rác kín Sở Gà, phường Tam Phú (Q. Thủ Đức).

  Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh giá đất là 5.

  Nguồn: Lộc Hà/ TTO