Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TP HCM sẽ tinh giản gần 14.000 biên chế

  Loại bỏ những người không đáp ứng yêu cầu công việc, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ... từ nay đến năm 2021 TP HCM sẽ tinh giản gần 14.000 biên chế.

  Theo đề án tinh giản biên chế vừa được Sở Nội vụ trình UBND TP HCM, trong 6 năm tới, thành phố sẽ thực hiện tinh giản 1.300 người ở khối hành chính và hơn 12.600 người ở khối sự nghiệp.

  Đề án của Sở Nội vụ sẽ loại bỏ rất nhiều biên chế trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Ảnh minh họa: Nguyễn Đông

  Động thái này là thực hiện theo chủ trương của trung ương nhằm cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao chất lượng, đồng thời thu hút những người có trình độ, chuyên môn. Điều này được cho là góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống các cơ quan nhà nước, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

  Bên cạnh đó, việc tinh giản biên chế còn nhằm đưa ra khỏi cơ quan, tổ chức những người dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc, không phù hợp vị trí việc làm, xây dựng tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý.

  Tổ chức bộ máy của TP HCM hiện có 56 cơ quan hành chính và gần 1.700 đơn vị sự nghiệp công lập. Năm nay, HĐND thành phố đã phê chuẩn tổng số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính là hơn 13.000 người và hơn 126.100 người trong các đơn vị sự nghiệp.

  Trung Sơn/VNexpress

  Phạm Thái Hoà

  09:24, 10/11/2015

  Tinh giản ai và ai tinh giản rồi trình tự từ đâu đang là những câu hỏi? Cần phải tiến hành làm cho môi trường làm việc trong sạch trước, sau mới tiến hành tinh giản biên chế chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao. Nếu môi trường làm việc không sạch thì tôi tin rằng tinh giản không hiệu quả cao vì người tài giỏi không muốn ở lại môi trường ô nhiễm

  CUCCU

  08:15, 10/11/2015

  Cần minh bạch vấn đề này vì đây là cơ hội để đấu đá nội bộ lẫn nhau.