Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM đề xuất tăng hơn 350 xe công

  UBND TPHCM mới có văn bản kiến nghị Thường trực HĐND TP chấp thuận chủ trương bổ sung, điều chỉnh định mức xe chuyên dùng của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của TP.

  Tổng số xe chuyên dùng theo định mức mới là 1366 xe, tăng 352 xe so với định mức cũ. Định mức mới được kiến nghị điều chỉnh tăng thêm dựa trên cơ sở UBND TP đã kiểm tra, rà soát chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị.

  Trong số 352 xe được đề xuất tăng thêm, khối y tế tăng 7 xe, các sở, ban, ngành tăng 51 xe, khối quận huyện tăng 294 xe (để bố trí cho cấp phường, xã, thị trấn).

  Các UBND phường, xã, thị trấn được điều chỉnh định mức xe chuyên dùng lên 2 xe (xe tải hoặc xe bán tải)/ mỗi phường, xã, thị trấn.

  UBND cấp quận huyện căn cứ nhu cầu, khả năng cân đối ngân sách của địa phương quyết định việc mua xe chuyên dùng để trang bị cho UBND phường, xã, thị trấn phục vụ công tác. Ngân sách TP không cấp kinh phí để mua các xe này.

  Trước đó, tháng 2/2016, UBND TP đã ban hành quyết định số 490/ QĐ-UBND TP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe chuyên dùng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc TP và quận huyện với tổng số xe chuyên dùng theo định mức là 1.041 xe.

  Tuy nhiên qua thực tế hoạt động, một số cơ quan đơn vị kiến nghị TP cho tăng thêm định mức xe để đáp ứng nhu cầu công việc.

  Nguồn: TTO