028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin TPHCM

Xây dựng Kho bạc Nhà nước TPHCM thành Kho bạc Nhà nước điện tử

TP cũng yêu cầu Kho bạc Nhà nước TP nhanh chóng triển khai các đề án: hiện đại hóa thu, nộp ngân sách nhà nước qua hệ thống các ngân hàng thương mại; triển khai việc phát triển và ứng dụng hình thức.

TP cũng yêu cầu Kho bạc Nhà nước TP nhanh chóng triển khai các đề án: hiện đại hóa thu, nộp ngân sách nhà nước qua hệ thống các ngân hàng thương mại; triển khai việc phát triển và ứng dụng hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng... 

Trụ sở Kho bạc Nhà nước TPHCM. 

UBND TPHCM vừa giao Kho bạc Nhà nước TPHCM phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện thu hồi các khoản tạm ứng kéo dài nhiều năm; thanh quyết toán các công trình, dự án, chi đầu tư phát triển;

Không giải quyết tạm ứng tiếp cho các dự án mà chủ đầu tư không làm thủ tục thanh toán đối với các khoản đã được tạm ứng trước đó; tăng cường quản lý tài chính tại các trường học, đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, TP cũng yêu cầu Kho bạc Nhà nước TP nhanh chóng triển khai các đề án: hiện đại hóa thu, nộp ngân sách nhà nước qua hệ thống các ngân hàng thương mại; triển khai việc phát triển và ứng dụng hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng mua hàng trong chi tiêu công của các đơn vị sử dụng ngân sách; triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước... tiến tới xây dựng Kho bạc Nhà nước TP trở thành Kho bạc Nhà nước điện tử.

Cùng với đó, TP yêu cầu trong quý 1-2018, cơ quan này phải đề xuất UBND TP về việc triển khai Kế hoạch tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là ngành nội chính.