028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Đơn vị bầu cử số 4 - Quận 5, Quận 10, Quận 11: Lê Minh Trí

(VOH) - Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) - Quận 5, Quận 10, Quận 11: Lê Minh Trí.

Đơn vị bầu cử số 4 - Quận 5, Quận 10, Quận 11: Lê Minh Trí 1

* TÓM TẮT TIỂU SỬ:

- Ứng cử viên (ĐBQH): Lê Minh Trí

- Sinh ngày: 1/11/1960

- Quê quán: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

- Hiện cư trú tại phòng 332, Nhà khách Chính phủ, số 10 Chu Văn An, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

- Đại học An ninh, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

* TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 9 năm 1978 đến tháng 9 năm 1981: Ông là cán bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 10 năm 1981 đến tháng 9 năm 1986: Ông là học viên, Trường Đại học An ninh nhân dân (Hà Nội).

- Từ tháng 10 năm 1986 đến tháng 7 năm 1990: Ông giữ chức vụ: Chi ủy viên, Phó Đội trưởng, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 8 năm 1990 đến tháng 3 năm 1992: Ông giữ chức vụ: Phó Trưởng phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công An).

- Từ tháng 4 năm 1992 đến tháng 02 năm 2000: Ông là cán bộ biệt phái cấp bậc Trung tá an ninh, Thư ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 3 năm 2000 đến tháng 12 năm 2002: Ông giữ chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 8 năm 2005: Ông giữ chức vụ: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ năm 2004 đến năm 2009: Ông là Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2004 - 2009.

- Từ tháng 9 năm 2005 đến tháng 12 năm 2009: Ông giữ chức vụ: Thành ủy viên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 3 năm 2013: Ông giữ chức vụ: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 12 năm 2015: Ông giữ chức vụ: Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

- Từ tháng 01 năm 2016 đến ngày 08 tháng 4 năm 2016: Ông giữ chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương.

- Từ ngày 08 tháng 4 năm 2016 đến nay: Ông giữ chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

- Ông đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

* CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Trong những năm qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến chất lượng sống, điều kiện làm việc và môi trường sản xuất, kinh doanh của người dân; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi; cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, một số vụ án oan sai gần đây vẫn còn gây nhiều lo lắng cho người dân.

Với tình hình thực tiễn đất nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cùng với nhận thức rõ về vai trò, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và với kinh nghiệm, kiến thức qua quá trình công tác trên nhiều lĩnh vực (công quan, quản lý nhà nước, công tác đảng và nay là lĩnh vực tư pháp), trong đó hầu hết thời gian tôi công tác thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh, nếu được quý vị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hoàn thành và phát huy vai trò, nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” bằng những nội dung công việc cụ thể sau:

1. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, lấy tình hình thực tiễn của thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương làm cơ sở cho việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật để đảm bảo pháp luật phù hợp với thực tiễn, đi vào cuộc sống và trở thành công cụ, phương tiện hữu hiệu góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, tạo thuận lợi cho việc làm ăn sinh sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh để góp phần phát triển kinh tế đất nước.

2. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, ghi nhận và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với các cơ quan, tổ chức liên quan để giải quyết, trả lời kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, góp phần bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; giải quyết hoặc đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời, đúng quy định pháp luật.

3. Thực hiện tốt, hiệu quả công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua việc đi sâu, đi sát thực tiễn và tham gia tích cực vào các phiên chất vấn tại Quốc hội để chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan để các cơ quan có giải pháp giải quyết kịp thời các vấn đề còn hạn chế, tồn tại, gây nhiều bức xúc trong Nhân dân liên quan đến việc giải quyết các vụ án có dấu hiệu oan sai, tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự đô thị…

4. Với cương vị là người đứng đầu ngành Kiểm sát nhân dân, tôi sẽ lãnh đạo, chỉ đạo ngành kiểm sát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Ngành được Hiến pháp và pháp luật quy định, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm minh trong đời sống xã hội. Trước mắt, trong nhiệm kỳ này, tôi sẽ tập trung chỉ đạo công tác kiểm sát việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, tiêu cực trong thẩm quyền của mình.

5. Để xứng đáng và đáp ứng, thực hiện tốt vai trò của một Đại biểu Quốc hội, người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội, bản thân tôi sẽ luôn giữ vững lập trường bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; không ngừng nỗ lực rèn luyện, học tập để thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò mà các quý cử tri đã tin tưởng, tín nhiệm giao phó.

Xin trân trọng cám ơn.

VOH Online