Từ Nghị quyết đến Cuộc sống - 19/06/2017

Từ Nghị quyết đến Cuộc sống - 19/06/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 7g45 Thứ Hai hàng tuần.