Cuộn thép rơi khỏi xe container, nhiều người thoát nạn trong gang tất

Tin liên quan