Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Điểm sàn xét tuyển Đại học Hàng hải Việt Nam từ 14-20 điểm

  (VOH) - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vừa thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 vào các chuyên ngành của Trường.

  Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xét tuyển thí sinh có điểm tổ hợp môn xét tuyển từ 14 – 20 điểm trở lên. Trong đó, một số ngành môn vẽ và tiếng Anh được nhân hệ số 2.

  Điểm sàn xét tuyển của trường cụ thể như sau:

  STT

  Mã ngành/ c.ngành

  Tên ngành/chuyên ngành

  Tổ hợp môn xét tuyển

  Mức điểm nhận hồ sơ

  1

  7840104D401

  Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển

  Toán, Lý, Hóa

  Toán, Lý, Anh

  Toán, Văn, Anh

  Toán, Văn, Lý

  16

  2

  7840104D410

  Chuyên ngành Kinh tế vận tải thủy

  16

  3

  7840104D407

  Chuyên ngành Logistics và chuỗi cung ứng

  16

  4

  7340120D402

  Chuyên ngành Kinh tế ngoại thương

  16

  5

  7340101D403

  Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  16

  6

  7340101D404

  Chuyên ngành Quản trị tài chính kế toán

  16

  7

  7340101D411

  Chuyên ngành Quản trị tài chính ngân hàng

  16

  8

  7380101D120

  Chuyên ngành Luật hàng hải

  14

  9

  7840106D101

  Chuyên ngành Điều khiển tàu biển

  14

  10

  7840106D102

  Chuyên ngành Khai thác máy tàu biển

  14

  11

  7520207D104

  Chuyên ngành Điện tử viễn thông

  14

  12

  7520216D103

  Chuyên ngành Điện tự động tàu thủy

  14

  13

  7520216D105

  Chuyên ngành Điện tự động công nghiệp

  14

  14

  7520216D121

  Chuyên ngành Tự động hóa hệ thống điện

  14

  15

  7520122D106

  Chuyên ngành Máy tàu thủy

  14

  16

  7520122D107

  Chuyên ngành Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi

  14

  17

  7520122D108

  Chuyên ngành Đóng tàu và công trình ngoài khơi

  14

  18

  7520103D128

  Chuyên ngành Máy và tự động công nghiệp

  14

  19

  7520103D109

  Chuyên ngành Máy và tự động hóa xếp dỡ

  14

  20

  7520103D116

  Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí

  14

  21

  7520103D117

  Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử

  14

  22

  7520103D122

  Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô

  14

  23

  7520103D123

  Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh

  14

  24

  7580203D110

  Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy

  14

  25

  7580203D111

  Chuyên ngành Kỹ thuật an toàn hàng hải

  14

  26

  7580201D112

  Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  14

  27

  7580201D127

  Chuyên ngành Kiến trúc và nội thất

  Toán, Văn, Vẽ

  Toán, Anh, Vẽ

  Toán, Lý, Vẽ

  Toán, Hóa, Vẽ

  (Vẽ hệ số 2)

  18

  28

  7580205D113

  Chuyên ngành Kỹ thuật cầu đường

  Toán, Lý, Hóa

  Toán, Lý, Anh

  Toán, Văn, Anh

  Toán, Văn, Lý

  14

  29

  7480201D114

  Chuyên ngành Công nghệ thông tin

  14

  30

  7480201D118

  Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

  14

  31

  7480201D119

  Chuyên ngành Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính

  14

  32

  7520320D115

  Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

  14

  33

  7520320D126

  Chuyên ngành Kỹ thuật công nghệ hóa học

  14

  34

  7220201D124

  Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

  Toán, Văn, Anh

  Toán, Lý, Anh

  Toán, Địa, Anh

  Văn, Sử, Anh

  (T.Anh hệ số 2)

  20

  35

  7220201D125

  Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

  20

  NHÓM CÁC CHUYÊN NGÀNH CHẤT LƯỢNG CAO

  36

  7520216H105

  Chuyên ngành Điện tự động công nghiệp (CLC)

  Toán, Lý, Hóa

  Toán, Lý, Anh

  Toán, Văn, Anh

  Toán, Văn, Lý

  14

  37

  7480201H114

  Chuyên ngành Công nghệ thông tin (CLC)

  14

  38

  7840104H401

  Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển (CLC)

  14

  39

  7340120H402

  Chuyên ngành Kinh tế ngoại thương (CLC)

  14

  NHÓM CÁC CHUYÊN NGÀNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

  40

  7840104A408

  Chuyên ngành Kinh tế Hàng hải

  Toán, Lý, Anh

  Toán, Văn, Anh

  Toán, Hóa, Anh

  Văn, Địa, Anh

  14

  41

  7340120A409

  Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và logistics

  14

  42

  7340101A403

  Chuyên ngành Quản lý kinh doanh và marketing

  14

  >>> Danh sách 84 trường đại học công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ điểm thi THPT 2018

  >>> Cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến 

  >>> Cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng

  PQA (Theo tuyensinh.vimaru.edu.vn)