Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đại học Đà Lạt tuyển bổ sung 690 chỉ tiêu tới ngày 24/8

  (VOH) - Đại học Đà Lạt thông báo sẽ tuyển bổ sung 690 chỉ tiêu và nhận hồ sơ tới ngày 24/8.

  Trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh trong phạm vi cả nước đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT quốc gia (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp (trường hợp người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  Trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018; không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống và xét tổng điểm 3 môn theo các tổ hợp môn thi không nhân hệ số.

  >>> Danh sách trường đại học xét tuyển bổ sung chỉ tiêu trong tháng 8, 9/2018

  Chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển chi tiết:

  Tên ngành tuyển sinh

  Mã ngành

  Mã tổ hợp xét tuyển

  Chỉ tiêu tuyển sinh

  Mức điểm nhận hồ sơ

  Toán học

  7460101

  A00: Toán, Vật lý, Hóa học; 
  A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

  D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh;

  D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN.

  25

  14

  Công nghệ thông tin

  7480201

  30

  14

  Vật lý học

  7440102

  A00: Toán, Vật lý, Hóa học; 
  A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

  A12: Toán, Khoa học tự nhiên, KHXH;

  D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN.

  25

  14

  CNKT Điện tử - Viễn thông

  7510302

  30

  14

  Kỹ thuật hạt nhân

  7520402

  A00: Toán, Vật lý, Hóa học; 
  A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

  D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN.

  20

  15

  Hóa học

  7440112

  A00: Toán, Vật lý, Hóa học;

  B00: Toán, Hóa học, Sinh học;

  D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

  D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN.

  25

  14

  Sinh học (Sinh học ứng dụng)

  7420101

  A14: Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lý

  B00: Toán, Hóa học, Sinh học;

  D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh;

  D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN.

  25

  14

  Công nghệ sinh học

  7420201

  30

  14

  Nông học

  7620109

  B00: Toán, Hóa học, Sinh học;

  D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

  D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh;

  D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN.

  25

  14

  Khoa học môi trường

  7440301

  A00: Toán, Vật lý, Hóa học;

  B00: Toán, Hóa học, Sinh học;

  D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh;

  D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN.

  25

  14

  Công nghệ sau thu hoạch

  7540104

  30

  14

  Quản trị kinh doanh

  7340101

  A00: Toán, Vật lý, Hóa học;

  A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

  D01: Toán, Văn, Tiếng Anh;

  D96: Toán, Tiếng Anh, KHXH.

  70

  16

  Kế toán

  7340301

  40

  15

  Luật

  7380101

  A00: Toán, Vật lý, Hóa học;

  C00: Văn, Lịch sử, Địa lý;

  C20: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân;

  D01: Toán, Văn, Tiếng Anh.

  70

  17

  Văn hóa học

  7229040

  C00: Văn, Lịch sử, Địa lý;

  D14: Văn, Tiếng Anh, Lịch sử;

  D15: Văn, Tiếng Anh, Địa lý;

  D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

  25

  14

  Văn học

  7229030

  25

  14

  Việt Nam học

  7310630

  20

  14

  Lịch sử

  7229010

  C00: Văn, Lịch sử, Địa lý;

  C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD;

  D14: Văn, Tiếng Anh, Lịch sử;

  D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

  25

  14

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  7810103

  C00: Văn, Lịch sử, Địa lý; 
  D01: Toán, Văn, Tiếng Anh;

  D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

  30

  17

  Công tác xã hội

  7760101

  C00: Văn, Lịch sử, Địa lý; 
  C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân;

  D01: Toán, Văn, Tiếng Anh;

  D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

  25

  15

  Xã hội học

  7310301

  25

  14

  Quốc tế học

  7310601

  15

  14

  Ngôn ngữ Anh

  7220201

  D01: Toán, Văn, Tiếng Anh;

  D72: Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh;

  D96: Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

  30

  16

  Đại học Đà Lạt nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển (Phiếu đăng ký xét tuyển Đợt 2 (theo mẫu) và Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018) từ ngày 14/8 đến 24/8/2018.

  PQA (Theo dlu.edu.vn)