Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Điểm chuẩn các trường thuộc Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2018

  (VOH) - Đại học Đà Nẵng vừa công bố Điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2018 vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018.

  STT

  Mã Trường/sNgành

  Tên ngành

  Điểm trúng tuyển ngành

  I

  DDK

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

   

  1

  7420201

  Công nghệ sinh học

  19.50

  2

  7480201

  Công nghệ thông tin

  23.00

  3

  7480201DT

  Công nghệ thông tin (Đào tạo đặc thù)

  20.00

  4

  7480201CLC

  Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

  20.60

  5

  7510105

  Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

  16.50

  6

  7510202

  Công nghệ chế tạo máy

  19.00

  7

  7510601

  Quản lý công nghiệp

  18.50

  8

  7520103

  Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực)

  19.75

  9

  7520103CLC

  Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực-Chất lượng cao)

  15.00

  10

  7520114

  Kỹ thuật cơ điện tử

  20.75

  11

  7520114CLC

  Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)

  15.50

  12

  7520115

  Kỹ thuật nhiệt

  18.50

  13

  7520115CLC

  Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao)

  15.05

  14

  7520122

  Kỹ thuật tàu thủy

  15.30

  15

  7520201

  Kỹ thuật điện

  19.50

  16

  7520201CLC

  Kỹ thuật điện (Chất lượng cao)

  15.75

  17

  7520207

  Kỹ thuật điện tử & viễn thông

  19.25

  18

  7520207CLC

  Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao)

  15.15

  19

  7520216

  Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

  21.50

  20

  7520216CLC

  Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất lượng cao)

  17.75

  21

  7520301

  Kỹ thuật hóa học 

  17.00

  22

  7520320

  Kỹ thuật môi trường

  16.00

  23

  7510701CLC

  Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao)

  15.00

  24

  7540101

  Công nghệ thực phẩm

  19.75

  25

  7540101CLC

  Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)

  16.00

  26

  7580101CLC

  Kiến trúc (Chất lượng cao)

  18.25

  27

  7580201A

  Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành XDDD&CN)

  19.00

  28

  7580201CLC

  Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành XDDD&CN-Chất lượng cao)

  15.05

  29

  7580201B

  Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng)

  15.10

  30

  7580202

  Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

  15.05

  31

  7580205

  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

  16.50

  32

  7580205CLC

  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao)

  23.00

  33

  7580301

  Kinh tế xây dựng

  18.75

  34

  7580301CLC

  Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao)

  15.05

  35

  7850101

  Quản lý tài nguyên & môi trường

  15.50

  36

  7905206

  Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông

  15.30

  37

  7905216

  Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng

  15.04

  38

  PFIEV

  Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp

  15.23

  II

  DDQ

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

   

  1

  7310101

  Kinh tế

  18.50

  2

  7310205

  Quản lý nhà nước

  17.50

  3

  7340101

  Quản trị kinh doanh

  19.50

  4

  7340115

  Marketing

  19.75

  5

  7340120

  Kinh doanh quốc tế

  21.25

  6

  7340121

  Kinh doanh thương mại

  19.00

  7

  7340201

  Tài chính - Ngân hàng

  18.25

  8

  7340301

  Kế toán

  18.50

  9

  7340302

  Kiểm toán

  18.50

  10

  7340404

  Quản trị nhân lực

  18.75

  11

  7340405

  Hệ thống thông tin quản lý

  17.50

  12

  7380101

  Luật

  18.00

  13

  7380107

  Luật kinh tế

  19.00

  14

  7810103

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  20.00

  15

  7810201

  Quản trị khách sạn

  20.25

  16

  7310107

  Thống kê kinh tế

  17.50

  17

  7340122

  Thương mại điện tử

  17.75

  III

  DDS

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

   

  1

  7140202

  Giáo dục Tiểu học

  17.75

  2

  7140205

  Giáo dục Chính trị

  19.00

  3

  7140209

  Sư phạm Toán học

  19.50

  4

  7140210

  Sư phạm Tin học

  21.00

  5

  7140211

  Sư phạm Vật lý

  17.00

  6

  7140212

  Sư phạm Hoá học

  18.50

  7

  7140213

  Sư phạm Sinh học

  17.00

  8

  7140217

  Sư phạm Ngữ văn

  21.00

  9

  7140218

  Sư phạm Lịch sử

  17.00

  10

  7140219

  Sư phạm Địa lý

  17.50

  11

  7140201

  Giáo dục Mầm non

  19.25

  12

  7140221

  Sư phạm Âm nhạc

  20.65

  13

  7420201

  Công nghệ sinh học

  15.00

  14

  7440102

  Vật lý học

  21.50

  15

  7440112

  Hóa học

  15.00

  16

  7440112CLC

  Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược-Chất lượng cao)

  15.70

  17

  7440301

  Khoa học môi trường

  21.50

  18

  7460112

  Toán ứng dụng

  21.00

  19

  7480201

  Công nghệ thông tin

  15.00

  20

  7480201CLC

  Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)

  15.10

  21

  7229030

  Văn học

  15.00

  22

  7229010

  Lịch sử

  15.25

  23

  7310501

  Địa lý học

  15.00

  24

  7310630

  Việt Nam học

  15.00

  25

  7310630CLC

  Việt Nam học (Chất lượng cao)

  15.05

  26

  7229040

  Văn hoá học

  15.25

  27

  7310401

  Tâm lý học

  15.00

  28

  7310401CLC

  Tâm lý học (Chất lượng cao)

  15.40

  29

  7760101

  Công tác xã hội

  15.00

  30

  7320101

  Báo chí

  17.00

  31

  7320101CLC

  Báo chí (Chất lượng cao)

  15.00

  32

  7850101

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  15.05

  33

  7850101CLC

  Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao)

  21.05

  34

  7480201DT

  Công nghệ thông tin (đặc thù)

  22.25

  IV

  DDF

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

   

  1

  7140231

  Sư phạm tiếng Anh

  21.95

  2

  7140233

  Sư phạm tiếng Pháp

  17.28

  3

  7140234

  Sư phạm tiếng Trung

  20.11

  4

  7220201

  Ngôn ngữ Anh

  20.10

  5

  7220202

  Ngôn ngữ Nga

  16.69

  6

  7220203

  Ngôn ngữ Pháp

  17.48

  7

  7220204

  Ngôn ngữ Trung Quốc

  21.30

  8

  7220209

  Ngôn ngữ Nhật

  21.63

  9

  7220210

  Ngôn ngữ Hàn Quốc

  21.71

  10

  7220214

  Ngôn ngữ Thái Lan

  18.28

  11

  7310601

  Quốc tế học

  18.44

  12

  7310608

  Đông phương học

  18.85

  13

  7220201CLC

  Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)

  17.89

  14

  7310601CLC

  Quốc tế học (Chất lượng cao)

  17.46

  15

  7220209CLC

  Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao)

  18.98

  16

  7220210CLC

  Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao)

  19.56

  17

  7220204CLC

  Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao)

  19.39

  V

  DSK

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

   

  1

  7140214

  Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

  17.02

  2

  7420203

  Sinh học ứng dụng

  14.40

  3

  7510103

  Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

  14.50

  4

  7510104

  Công nghệ Kỹ thuật Giao thông

  14.15

  5

  7510201

  Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  15.50

  6

  7510203

  Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

  15.55

  7

  7510205

  Công nghệ kỹ thuật ô tô

  17.50

  8

  7510206

  Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

  14.05

  9

  7510301

  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

  15.50

  10

  7510302

  Công nghệ KT điện tử - viễn thông

  14.53

  11

  7510303

  Công nghệ kỹ thuật điều khiển 
  và Tự động hóa

  15.50

  12

  7510402

  Công nghệ Vật liệu

  14.35

  13

  7510406

  Công nghệ kỹ thuật môi trường

  14.00

  14

  7540102

  Kỹ thuật thực phẩm

  14.00

  15

  7580210

  Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng

  14.00

  16

  7480201

  Công nghệ thông tin

  17.50

  VI

  DDP

  PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM

   

  1

  7140202

  Giáo dục Tiểu học

  17.50

  2

  7310105

  Kinh tế phát triển

  14.50

  3

  7340101

  Quản trị kinh doanh

  14.00

  4

  7810103

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  14.00

  5

  7340121

  Kinh doanh thương mại

  14.35

  6

  7340201

  Tài chính - Ngân hàng

  14.10

  7

  7340301

  Kế toán

  14.15

  8

  7380107

  Luật kinh tế

  14.00

  9

  7620114

  Kinh doanh nông nghiệp

  14.05

  10

  7480201

  Công nghệ thông tin

  14.30

  11

  7520201

  Kỹ thuật điện

  20.00

  12

  7420201

  Công nghệ sinh học

  19.00

  13

  7580201

  Kỹ thuật xây dựng

  15.65

  VII

  DDV

  VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT- ANH

   

  1

  7340124

  Quản trị và Kinh doanh Quốc tế

  16.00

  2

  7480204

  Khoa học và Kỹ thuật máy tính

  15.35

  3

  7420204

  Khoa học Y sinh

  15.55

  VIII

  DDY

  KHOA Y DƯỢC

   

  1

  7720101

  Y khoa

  22.15

  2

  7720301

  Điều dưỡng

  18.15

  3

  7720501

  Răng - Hàm - Mặt

  22.05

  4

  7720201B

  Dược học (tổ hợp B00)

  21.45

  5

  7720201A

  Dược học (tổ hợp A00)

  21.80

  IX

  DDI

  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  1

  7480201

  Công nghệ thông tin

  17.00

  2

  7480201DT

  Công nghệ thông tin (Đào tạo đặc thù)

  16.55

  3

  7480108

  Công nghệ kỹ thuật máy tính

  15.50

  4

  7340101

  Quản trị kinh doanh

  16.00

  - Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển ngành; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng".

  - Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển ngành được quy về thang điểm 30.

  - Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển ngành là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.

  >>> Danh sách 50 trường đại học, cao đẳng công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2018

  >>> Những điều thí sinh cần làm sau khi biết điểm chuẩn đại học 2018

  PQA