Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển 1950 chỉ tiêu năm 2019

  (VOH) - Năm 2019, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đa dạng hóa các phương thức tuyển sinh nhằm tạo cơ hội cho các thí sinh và nâng cao chất lượng sinh viên tuyển mới.

  Phương thức tuyển sinh

  * Phương thức 1: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển đối với nhóm 1 - ngành Báo chí.

  Môn thi tuyển: Năng khiếu báo chí - tổ chức thi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  Xét tuyển căn cứ kết quả thi Năng khiếu báo chí kết hợp với kết quả thi THPT quốc gia của 2 môn khác (theo từng tổ hợp).

  * Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT quốc gia đối với nhóm 2, 3, 4.

  - Nhóm 2 gồm các ngành: Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý công, Quản lý nhà nước;

  - Nhóm 3: Ngành Lịch sử;

  - Nhóm 4 gồm các ngành: Truyền thông quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.

  Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Ảnh: VTC)

  Tổ hợp môn xét tuyển được quy định cho từng nhóm ngành như sau:

  Nhóm ngành

  Môn bắt buộc (A)

  Môn tự chọn (B) 

  (chọn 1 trong các bài thi/môn thi dưới đây)

  Môn Năng khiếu (C)

  Điểm xét tuyển

  1

  Ngữ văn

  Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội

  Năng khiếu báo chí

  A + B + C

  2

  Ngữ văn + Toán

  Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, Khoa học xã hội

  -

  A + B

  3

  Ngữ văn + Lịch sử (hệ số 2)

  Địa lý, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân

  -

  A + B

  4

  Ngữ văn + Tiếng Anh (hệ số 2)

  Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội

  -

  A + B

  - Học viện có sử dụng điểm thi được bảo lưu theo Quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT Quốc gia để xét tuyển.

  - Học viện quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh sang điểm xét tuyển sinh, cụ thể như sau:

  STT

  Mức điểm chứng chỉ tiếng Anh

  Điểm quy đổi để xét tuyển sinh

  TOEFL ITP

  TOEFL iBT

  IELTS

  1

  475 - 499

  53 - 60

  4.5

  7,0

  2

  500 - 524

  61 - 68

  5.0

  8,0

  3

  525 - 549

  69 - 76

  5.5

  9,0

  4

  ≥ 550

  ≥ 77

  ≥ 6.0

  10,0

  Thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP và TOEFL iBT (do tổ chức Educational Testing Service cấp) và chứng chỉ IELTS (do tổ chức British Council hoặc International Development Program cấp) còn hiệu lực (tính đến ngày 15/6/2019) cần nộp bản sao công chứng chứng chỉ về Học viện để quy đổi điểm xét tuyển sinh.

  * Phương thức 3: Xét tuyển theo học bạ - tối đa 30% chỉ tiêu của từng ngành/chuyên ngành

  - Thí sinh là học sinh các trường chuyên/năng khiếu của tỉnh (Danh sách các trường chuyên/năng khiếu xem Phụ lục), đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong cả 3 năm học THPT: được đăng ký xét tuyển tất cả các ngành; nếu đăng ký xét tuyển ngành Báo chí phải dự thi môn Năng khiếu báo chí và đạt 5/10 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.

  - Thí sinh là học sinh các trường THPT công lập khác (không phải trường chuyên/năng khiếu) đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong cả 3 năm học THPT: được đăng ký xét tuyển bằng học bạ các ngành sau: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý công, Quản lý nhà nước, Lịch sử.

  Chỉ tiêu tuyển sinh

  Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Học viện là 1950 sinh viên. Chỉ tiêu cụ thể theo từng ngành/chuyên ngành như sau:

  TT

  Ngành học

  Mã ngành

  Mã chuyên ngành

  Chỉ tiêu

  Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển

  1

  Báo chí, chuyên ngành Báo in

   

  602

  50

  - Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán (R15)

  - Ngữ văn, Năng khiếu báo chí,  Tiếng Anh (R05)

  - Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên (R06)

  - Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội (R16)

  2

  Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh

   

  604

  50

  3

  Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình

   

  605

  50

  4

  Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử

   

  607

  50

  5

  Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao

   

  608

  40

  6

  Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao

   

  609

  40

  7

  Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

   

  603

  40

  - Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán (R07)

  - Ngữ văn, Năng khiếu  Ảnh báo chí,  Tiếng Anh (R08)

  - Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học tự nhiên (R09)

  - Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học xã hội (R17)

  8

  Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

   

  606

  40

  - Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán (R11)

  - Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình,  Tiếng Anh (R12)

  - Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học tự nhiên (R13)

  - Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học xã hội (R18)

  9

  Truyền thông đại chúng

  7320105

   

  100

  Nhóm 2:

  - Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (C15)

  - Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (A16)

  - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

  10

  Truyền thông đa phương tiện

  7320104

   

  50

  11

  Triết học

  7229001

   

  40

  12

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

  729008

   

  40

  13

  Kinh tế chính trị

  7310102

   

  40

  14

  Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

   

  527

  100

  15

  Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

   

  528

  40

  16

  Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

   

  529

  50

  17

  Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

  7310202

   

  50

  18

  Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

   

  530

  50

  19

  Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

   

  531

  50

  20

  Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội

   

  532

  50

  21

  Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

   

  533

  40

  22

  Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

   

  535

  50

  23

  Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

   

  536

  40

  24

  Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách

   

  538

  50

  25

  Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

   

  801

  50

  26

  Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử

   

  802

  50

  27

  Xã hội học

  7310301

   

  50

  28

  Công tác xã hội

  7760101

   

  50

  29

  Quản lý công

  7340403

   

  50

  30

  Quản lý nhà nước

  7310205

   

  50

  31

  Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  7229010

   

  40

  Nhóm 3:

  - Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý (C00)

  - Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán (C03)

  - Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh (D14)

  - Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân (C19)

  32

  Truyền thông quốc tế

  7320107

   

  50

   

  33

  Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

   

  610

  50

   

  34

  Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

   

  611

  50

  Nhóm 4:

  - TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán (D01)

  - TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72)

  - TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78)

   

  Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

   

  614

  40

  35

  Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

   

  615

  50

  36

  Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

   

  616

  80

  37

  Quảng cáo

  7320110

   

  40

  38

  Ngôn ngữ Anh

  7220201

   

  50

  * Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

  Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện cần đáp ứng các điều kiện sau:

  - Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên;

  - Hạnh kiểm 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên;

  Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.

  - Thí sinh dự thi các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình.

  - Thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).

  Sau khi trúng tuyển, nhà trường sẽ tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên. Sinh viên trúng tuyển nếu không đáp ứng các quy định nêu trên sẽ được chuyển sang ngành khác của Học viện có điểm trúng tuyển tương đương.

  Năm 2019: Học viện Tòa án không tuyển thí sinh nữ nặng quá 60kg, nam quá 80kg - Năm 2019, Học viện Tòa án đưa ra yêu cầu về ngoại hình với thí sinh muốn xét tuyển vào trường. Theo đó, thí sinh nữ nặng quá 60kg, nam quá 80kg sẽ không được xét tuyển vào trường.

  Năm 2019: Xét tuyển học bạ ngành giáo viên và y khoa phải từ 8 điểm trở lên - Năm 2019, Bộ Giáo dục & Đào tạo siết chặt hơn việc tuyển sinh vào các ngành đào tạo giáo viên và y khoa. Cu thể, điểm xét tuyển học bạ ngành giáo viên và y khoa trung bình từ 8 trở lên ...

  PQA