Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Phương thức tuyển sinh Đại học Sư phạm TPHCM năm 2018

  (VOH) - Năm 2018, Đại học Sư phạm TPHCM xét tuyển theo 5 phương thức.

  Phương thức tuyển sinh Đại học Sư phạm TPHCM

  * Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia năm 2018 (tối thiểu 70% chỉ tiêu của từng ngành). Với phương thức này, trường không yêu cầu thí sinh phải có học lực lớp 12 loại khá hay giỏi trở lên.

  Với mỗi ngành học, Trường sử dụng tổ hợp 03 môn hoặc 03 bài thi từ 05 bài thi của kì thi THPT Quốc gia năm 2018 để xét tuyển. Trong đó, bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn.

  - Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (từng bài thi/môn thi chấm theo thang điểm 10) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

  ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐƯT

  Trong đó:

  ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

  ĐM1, ĐM2, ĐM3: Điểm bài thi/môn thi thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển;

  ĐƯT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

  - Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, Trường sử dụng điều kiện phụ trong xét tuyển. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

  Phương thức tuyển sinh, Đại học Sư phạm TPHCM, tuyển sinh 2018

  Sinh viên tình nguyện trường Đại học Sư phạm TPHCM đã dự lễ ra quân Tiếp sức mùa thi (Ảnh: tinhnguyenhetphcm)

  * Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT (xét tuyển theo học bạ) (tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành).

  Đối với phương thức này, các ngành bậc đại học trường Đại học Sư phạm TPHCM sẽ xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên.

  Với mỗi ngành học, xét tuyển dựa trên kết quả 03 môn học lớp 12 THPT (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia).

  - Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình môn của 03 môn học lớp 12 THPT (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

  ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐƯT

  Trong đó:

  ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

  ĐM1, ĐM2, ĐM3: Điểm trung bình môn lớp 12 của môn học thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển;

  ĐƯT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  -  Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

  - Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, Trường sử dụng điều kiện phụ trong xét tuyển. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

  * Phương thức 3: Kết hợp xét tuyển kết quả kì thi THPT Quốc gia và thi tuyển

  Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non và chiếm tối thiểu 70% chỉ tiêu của từng ngành.

  Theo đó, trường sẽ xét tuyển dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia năm 2018 kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu.

  - Trường chọn 02 môn (bài) thi của kì thi THPT Quốc gia năm 2018 và bổ sung thêm 01 môn thi năng khiếu do Trường tổ chức.

  - Điểm xét tuyển là tổng điểm 02 môn thi THPT Quốc gia năm 2018 (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) với điểm thi năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

  ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐNK + ĐƯT

  Trong đó:

  ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

  ĐM1, ĐM2: Điểm bài thi/môn thi thứ nhất, thứ hai theo tổ hợp xét tuyển;

  ĐNK: Điểm môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;

  ĐƯT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

  - Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, Trường sử dụng điều kiện phụ trong xét tuyển. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

  * Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu

  Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho các ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non và chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.

  Cụ thể, Trường chọn 02 môn học ở lớp 12 THPT (tương ứng với tổ hợp xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia) và 01 môn thi năng khiếu do Trường tổ chức.

  - Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình môn học của 02 môn học lớp 12 THPT (tương ứng với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia) với điểm thi môn năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

  ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐNK + ĐƯT

  Trong đó:

  ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

  ĐM1, ĐM2: Điểm trung bình môn lớp 12 của môn học thứ nhất, thứ hai theo tổ hợp xét tuyển;

  ĐNK: Điểm môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;

  ĐƯT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

  - Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, Trường sử dụng điều kiện phụ trong xét tuyển. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

  • Môn thi năng khiếu của ngành Giáo dục Thể chất: Chạy cự ly ngắn, lực kế bóp tay, bật xa tại chỗ.
  • Môn thi năng khiếu của ngành Giáo dục Mầm non: Đọc, kể diễn cảm và hát.

  * Phương thức 5: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

  Trường dành tối đa 10% chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

  Ngoài các đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017), Trường Đại học Sư phạm TPHCM còn xét tuyển thẳng vào các ngành theo các điều kiện như sau:

  Xét tuyển thẳng những thí sinh đã tốt nghiệp các trường THPT chuyên của các tỉnh và thành phố, có xếp loại học lực lớp 12 chuyên từ giỏi trở lên và đạt một trong các điều kiện sau vào ngành đúng hoặc ngành gần (xem phụ lục):

  a) Đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức;

  b) Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt học sinh giỏi;

  Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất thí sinh phải tham gia kỳ thi năng khiếu do Trường tổ chức và phải đạt từ 6.5 điểm trở lên.

  Thời gian nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển, thông báo kết quả xét tuyển

  - Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia: theo lịch tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  - Xét tuyển thẳng theo tiêu chí của trường, xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ):

  + Nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển: Từ 21/05/2018 đến 30/06/2018 (tính ngày theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh);

  + Công bố kết quả xét tuyển: Trước 17 giờ 00 ngày 18/7/2018;

  + Thí sinh xác nhận nhập học: Trước ngày 23/7/2018.

  Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm TPHCM

  TT

  Tên ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp

  Môn thi/xét tuyển

  Chỉ tiêu
  (dự kiến)

  1

  Quản lí giáo dục

  7140114

  D01

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  40

  7140114

  A00

  Toán, Vật lí, Hóa học

  7140114

  C00

  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

  2

  Giáo dục Mầm non

  7140201

  M00

  Ngữ văn, Toán, Đọc, kể diễn cảm - Hát

  200

  3

  Giáo dục Tiểu học

  7140202

  A00

  Toán, Vật lí, Hóa học

  220

  7140202

  A01

  Toán, Vật lí, Tiếng Anh

  7140202

  D01

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  4

  Giáo dục Đặc biệt

  7140203

  D01

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  45

  7140203

  C00

  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

  5

  Giáo dục Chính trị

  7140205

  C00

  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

  50

  7140205

  C19

  Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

  7140205

  D01

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  6

  Giáo dục Thể chất

  7140206

  T00

  Toán, Sinh học, 
  NĂNG KHIẾU TDTT

  60

  7140206

  T02

  Toán, Ngữ văn, 
  NĂNG KHIẾU TDTT

  7

  Giáo dục Quốc phòng- An ninh

  7140208

  A00

  Toán, Vật lí, Hóa học

  Sẽ thông báo khi Bộ giao nhiệm vụ tuyển sinh năm nay

  7140208

  A01

  Toán, Vật lí, Tiếng Anh

  7140208

  D01

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  8

  Sư phạm Toán học

  7140209

  A00

  TOÁN, Vật lí, Hóa học

  120

  7140209

  A01

  TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

  9

  Sư phạm Tin học

  7140210

  A00

  Toán, Vật lí, Hóa học

  50

  7140210

  A01

  Toán, Vật lí, Tiếng Anh

  10

  Sư phạm Vật lí

  7140211

  A00

  Toán, VẬT LÍ, Hóa học

  80

  7140211

  A01

  Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh

  7140211

  C01

  Ngữ văn, Toán, VẬT LÍ

  11

  Sư phạm Hoá học

  7140212

  A00

  Toán, Vật lí, HÓA HỌC

  50

  7140212

  B00

  Toán, HÓA HỌC, Sinh học

  7140212

  D07

  Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh

  12

  Sư phạm Sinh học

  7140213

  B00

  Toán, Hóa học, SINH HỌC

  50

  7140213

  D08

  Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh

  13

  Sư phạm Ngữ văn

  7140217

  D01

  NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh

  120

  7140217

  C00

  NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

  7140217

  D78

  NGỮ VĂN, KHXH, Tiếng Anh

  14

  Sư phạm Lịch sử

  7140218

  C00

  Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí

  50

  7140218

  D14

  Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh

  15

  Sư phạm Địa lí

  7140219

  C00

  Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÍ

  50

  7140219

  C04

  Ngữ văn, Toán, ĐỊA LÍ

  16

  Sư phạm Tiếng Anh

  7140231

  D01

  Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

  125

  17

  Sư phạm tiếng Nga

  7140232

  D02

  Ngữ văn, Toán, TIẾNG NGA

  30

  7140232

  D80

  Ngữ văn,KHXH, TIẾNG NGA

  7140232

  D01

  Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

  7140232

  D78

  Ngữ văn, KHXH, TIẾNG ANH

  18

  Sư phạm Tiếng Pháp

  7140233

  D03

  Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP

  30

  7140233

  D01

  Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

  19

  Sư phạm Tiếng Trung Quốc

  7140234

  D04

  Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG

  30

  7140234

  D01

  Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

  20

  Ngôn ngữ Anh

  7220201

  D01

  Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

  280

  21

  Ngôn ngữ Nga

  7220202

  D02

  Ngữ văn, Toán, TIẾNG NGA

  120

  7220202

  D80

  Ngữ văn, KHXH, TIẾNG NGA

  7220202

  D01

  Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

  7220202

  D78

  Ngữ văn, KHXH, TIẾNG ANH

  22

  Ngôn ngữ Pháp

  7220203

  D03

  Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP

  160

  7220203

  D01

  Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

  23

  Ngôn ngữ Trung Quốc

  7220204

  D04

  Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG

  200

  7220204

  D01

  Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

  24

  Ngôn ngữ Nhật

  7220209

  D06

  Ngữ văn, Toán, TIẾNG NHẬT

  160

  7220209

  D01

  Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

  25

  Ngôn ngữ Hàn Quốc

  7220210

  D01

  Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

  120

  7220210

  D96

  Toán, KHXH, TIẾNG ANH

  7220210

  D78

  Ngữ văn, KHXH, TIẾNG ANH

  26

  Văn học

  7229030

  D01

  NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh

  120

  7229030

  C00

  NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

  7229030

  D78

  NGỮ VĂN, KHXH, Tiếng Anh

  27

  Tâm lý học

  7310401

  B00

  Toán, Hóa học, Sinh học

  120

  7310401

  C00

  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

  7310401

  D01

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  28

  Tâm lí học giáo dục

  7310403

  A00

  Toán, Vật lí, Hóa học

  120

  7310403

  D01

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  7310403

  C00

  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

  29

  Địa lí học

  7310501

  D10

  Toán, ĐỊA LÍ, Tiếng Anh

  100

  7310501

  D15

  Ngữ văn, ĐỊA LÍ, Tiếng Anh

  30

  Quốc tế học

  7310601

  D01

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  160

  7310601

  D14

  Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

  7310601

  D78

  Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

  31

  Việt Nam học

  7310630

  C00

  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

  120

  7310630

  D14

  Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

  32

  Vật lí học

  7440102

  A00

  Toán, VẬT LÍ, Hóa học

  100

  7440102

  A01

  Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh

  33

  Hoá học

  7440112

  A00

  Toán, Vật lí, HÓA HỌC

  100

  7440112

  B00

  Toán, HÓA HỌC, Sinh học

  7440112

  D07

  Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh

  34

  Công nghệ thông tin

  7480201

  A00

  Toán, Vật lí, Hóa học

  200

  7480201

  A01

  Toán, Vật lí, Tiếng Anh

  35

  Công tác xã hội

  7760101

  A00

  Toán, Vật lí, Hóa học

  100

  7760101

  D01

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  7760101

  C00

  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

  36

  Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

  7220101

  - Dành cho thí sinh là người nước ngoài đã tốt nghiệp phổ thông trở lên;

  - Tổ chức thi kiểm tra năng lực

  Tiếng Việt (có thông báo cụ thể riêng).

  100

  * Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Điểm xét tuyển của các tổ hợp môn thuộc một ngành xét tuyển là như nhau.

  *  Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Trường sử dụng điều kiện phụ trong xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

  - Điểm môn chính

  - Tổng điểm trung bình môn học cả năm của các môn học ở lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển

  - Giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức

  Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

  Điều kiện xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên:

  + Nam cao 1,55 m trở lên;

  + Nữ cao 1,50 m trở lên.

  Điều kiện xét tuyển vào ngành Giáo dục Thể chất:

  + Nam: cao 1,65m, nặng 50 kg trở lên;

  + Nữ: cao 1,55m, nặng 45 kg trở lên.

  PQA (Theo hcmup.edu.vn)

  Kỳ Duyên

  17:24, 06/09/2018

  Chị ơi cho em hỏi năm nay em không đăng kí hồ sơ, năm sau em làm hồ sơ xét tuyển học bạ có được không chị?

  VOH

  Chào bạn! Do mỗi trường tự xây dựng phương thức tuyển sinh khác nhau nên bạn cần tìm hiểu kĩ về phương thức tuyển của từng trường để quyết định nhé! Tuy nhiên cần nói thêm, trong kì tuyển sinh năm 2018, một số trường tốp trên không tuyển sinh theo phương thức xét tuyển học bạ. Trong khi đó, một số trường khác tuyển sinh khá nhiều chỉ tiêu bằng phương thức xét tuyển học bạ và tuyển sinh đối với các thí sinh tốt nghiệp các năm trước.

  Nguyễn Bích Nhật

  17:18, 15/08/2018

  Dạ chị ơi, giờ không còn nhận học bạ đúng không ạ?

  VOH

  Chào bạn! Trường Đại học Sư phạm nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ vào trường từ ngày 21/5/2018 đến 30/6/2018 (tính ngày theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh). Như vậy, đến thời điểm này, trường không nhận hồ sơ xét tuyển học bạ nữa.

  Hương

  17:16, 24/07/2018

  Thời gian xét tuyển học bạ còn không ạ?

  VOH

  Chào bạn! Trường Đại học Sư phạm nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ vào trường từ ngày 21/5/2018 đến 30/6/2018 (tính ngày theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh). Như vậy, đến thời điểm này, trường không nhận hồ sơ xét tuyển học bạ nữa.

  Đan Thy

  15:36, 24/07/2018

  Cho em hỏi, em xét tuyển Đại học Sư phạm bằng kết quả thi thì khi có điểm chuẩn mới nộp hồ sơ phải không ạ?

  VOH

  Chào bạn! Bạn phải điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước khi trường công bố điểm chuẩn bởi các trường công bố điểm chuẩn dựa trên số điểm/nguyện vọng của thí sinh đăng kí vào trường. Nếu bạn đợi đến khi có điểm chuẩn thì không thể đăng kí được nữa.

  Như

  09:40, 17/07/2018

  Em gửi hồ sơ xét tuyển học bạ ở bưu điện là ngày 27/7 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tin xác nhận của nhà trường. Vậy em phải làm sao

  VOH

  Chào bạn, bạn có thể liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường ĐHSP TPHCM Địa chỉ: Phòng A.202, Lầu 2, dãy nhà A, 280 An Dương Vương, P4, Q5, TPHCM. Điện thoại: 1217706097 HOẶC (028) 38352020 – Ext: 147 để hỏi thông tin về tình trạng hồ sơ của mình.