Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Trường Đại học Nha Trang dự kiến điểm chuẩn tăng từ 0.5 đến 2 điểm

  (VOH) - Ngày 6/8, theo Trường Đại học Nha Trang, tổng số nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường dựa vào điểm thi THPT quốc gia là 17.000, so với 2.400 chỉ tiêu đại học theo phương thức này.

  Trong đó, tổng 3 nguyện vọng là 13.000, trong đó có 5.600 nguyện vọng 1. Đánh giá sơ bộ, có trên 150 thí sinh đạt từ 23 điểm trở lên đăng ký nguyện vọng 1, thí sinh có điểm cao nhất là 27,5 điểm.

  Trường Đại học Nha Trang

  Trường Đại học Nha Trang

  Qua dữ liệu này, nhà trường dự kiến điểm chuẩn tăng từ 0.5 đến 2 điểm, một số ngành có điểm chuẩn tăng là Ngôn ngữ Anh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh.

  TT

  Mã ngành

  Tên ngành đào tạo

  Chỉ tiêu

  Điểm sàn

  1

  7220201

  Ngôn ngữ Anh

  (3 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh)

  175

  19,0

  2

  7810103PHE

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  (chuyên ngành Quản trị khách sạn, chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt)

  30

  21,0

  3

  7340101A

  Quản trị kinh doanh

  (chương trình song ngữ Anh - Việt)

  30

  20,0

  4

  7810103

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  (2 chuyên ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

  168

  20,0

  5

  7340101

  Quản trị kinh doanh

  140

  19,0

  6

  7340115

  Marketing

  84

  17,0

  7

  7480201PHE

  Công nghệ thông tin

  (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt)

  30

  17,0

  8

  7810103P

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  (chuyên ngành song ngữ Pháp - Việt)

  30

  16,0

  9

  7480201

  Công nghệ thông tin

  (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính)

  168

  17,0

  10

  7340301

  Kế toán

  (2 chuyên ngành: Kế toán và Kiểm toán)

  147

  16,0

  11

  7520130

  Kỹ thuật ô tô

  126

  16,0

  12

  7340121

  Kinh doanh thương mại

  84

  16,0

  13

  7310101A

  Kinh tế

  (chuyên ngành Luật kinh tế)

  42

  16,0

  14

  7340201

  Tài chính – Ngân hàng

  84

  16,0

  15

  7540101

  Công nghệ thực phẩm

  (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm)

  126

  15,5

  16

  7510301

  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

  84

  15,5

  17

  7310105

  Kinh tế phát triển

  49

  15,5

  18

  7520103A

  Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí

  (2 ngành: Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy)

  105

  15,0

  19

  7580201

  Kỹ thuật xây dựng

  126

  15,0

  20

  7620301

  Nhóm ngành Nuôi trồng thuỷ sản

  (2 ngành: Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản)

  105

  15,0

  21

  7310101B

  Kinh tế

  (chuyên ngành Kinh tế thủy sản)

  35

  15,0

  22

  7520114

  Kỹ thuật cơ điện tử

  42

  15,0

  23

  7520115

  Kỹ thuật nhiệt

  56

  15,0

  24

  7520122

  Kỹ thuật tàu thuỷ

  42

  15,0

  25

  7420201

  Công nghệ sinh học

  42

  15,0

  26

  7540105

  Công nghệ chế biến thuỷ sản

  42

  15,0

  27

  7340405

  Hệ thống thông tin quản lý

  42

  15,0

  28

  7840106

  Khoa học hàng hải

  42

  15,0

  29

  7620305

  Quản lý thủy sản

  (2 chuyên ngành Quản lý thủy sản; Khoa học thủy sản)

  35

  15,0

  30

  7520301

  Công nghệ kỹ thuật hoá học

  42

  15,0

  31

  7520103B

  Kỹ thuật cơ khí

  (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực)

  42

  15,0

  32

  7520320

  Kỹ thuật môi trường

  28

  15,0

  33

  7620304

  Khai thác thuỷ sản

  21

  15,0

  34

  7540104

  Công nghệ sau thu hoạch

  42

  15,0

   

  Thùy Linh