Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Chung kết xếp hạng - 31/3/2018

  17:41 - 02/04/2018

  (VOH) - Buổi thi Chung kết xếp hạng - cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần “Người cao tuổi” diễn ra lúc 14 giờ chiều 31/3/2018 tại Nhà hát VOH.

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Chung kết buổi 3 - 24/3/2018

  16:50 - 30/03/2018

  (VOH) - Buổi thi Chung kết 3 - cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần “Người cao tuổi” diễn ra lúc 14 giờ chiều 24/3/2018 tại Nhà hát VOH.

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Chung kết buổi 2 - 17/3/2018

  18:25 - 19/03/2018

  (VOH) - Buổi thi Chung kết 2 - cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần “Người cao tuổi” diễn ra lúc 14 giờ chiều 17/3/2018 tại Nhà hát VOH.

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Chung kết buổi 1 - 10/3/2018

  17:20 - 19/03/2018

  (VOH) - Buổi thi Chung kết 1 - cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần “Người cao tuổi” diễn ra lúc 14 giờ chiều 10/3/2018 tại Nhà hát VOH.

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 6 - 3/3/2018

  18:31 - 05/03/2018

  (VOH) - Buổi thi Bán kết 6 - cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần “Người cao tuổi” diễn ra lúc 14 giờ chiều 3/3/2018 tại Nhà hát VOH.

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 5 - 24/2/2018

  14:49 - 27/02/2018

  (VOH) - Buổi thi Bán kết 5 - cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần “Người cao tuổi” diễn ra lúc 14 giờ chiều 24/2/2018 tại Nhà hát VOH.

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 4 - 27/1/2018

  16:38 - 31/01/2018

  (VOH) - Buổi thi Bán kết 4 - cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần “Người cao tuổi” diễn ra lúc 14 giờ chiều 27/1/2018 tại Nhà hát VOH.

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 3 - 20/1/2018

  12:00 - 25/01/2018

  (VOH) - Buổi thi Bán kết 3 - cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần “Người cao tuổi” diễn ra lúc 14 giờ chiều 20/1/2018 tại Nhà hát VOH.

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 2 - 13/1/2018

  20:27 - 15/01/2018

  (VOH) - Buổi thi Bán kết 2 - cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần “Người cao tuổi” diễn ra lúc 14 giờ chiều 13/1/2018 tại Nhà hát VOH.

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 1 - 6/1/2018

  17:04 - 08/01/2018

  (VOH) - Buổi thi Bán kết 1 - cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần “Người cao tuổi” diễn ra lúc 14 giờ chiều 6/1/2018 tại Nhà hát VOH.