Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tuyển chọn giọng ca cải lương - Giải người lớn tuổi (bán kết - buổi 6) - 27/02/2016


    VOH