Đơn vị bầu cử số 10 - Quận 9: Phan Nguyễn Như Khuê

(VOH) - Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

* TÓM TẮT TIỂU SỬ:

Ứng cử viên (Đại biểu HĐND TPHCM): PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ

Sinh ngày: 26/09/1964

Quê quán: Xã Hòa An, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ngụ tại: 441/11 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TPHCM.

Ngày vào Đảng: 27/11/1987

Hiện là: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị.

Khen thưởng: Huân chương lao động hạng III; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và các bằng khen khác của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 11 năm 1983 đến tháng 3 năm 1997: công tác tại Huyện ủy Thủ Đức, giữ các chức vụ: Nhân viên lưu trữ Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Phó Trưởng phòng Văn hoá Thông tin, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Văn hoá Thông tin kiêm Giám đốc Nhà Văn hoá huyện Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 11 năm 1987.

- Từ tháng 4 năm 1997 đến tháng 8 năm 2013: công tác tại Quận ủy Quận 9, giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 9, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận 9, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ Quận 9, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 1999 - 2004), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Bí thư Quận uỷ Quận 9, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2004 - 2009).

- Từ tháng 9 năm 2013 đến tháng  4 năm 2014: công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Chánh Văn phòng Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ ngày 15 tháng 4 năm 2014 đến tháng 10 năm 2014: công tác tại Sở Văn hoá và Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Từ tháng 11 năm 2014 đến nay: công tác tại Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

* CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng được Đảng giáo dục và đào tạo, với gần 30 năm công tác tại cơ sở. Tôi tâm niệm rằng dù ở vị trí công tác nào cũng luôn cố gắng hết khả năng của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gần gũi với nhân dân để lắng nghe tiếng nói của nhân dân; góp phần tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu của công việc và hợp với lòng dân.

Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa IX, tôi ngày càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong việc xây dựng và phát triển thành phố, đó là:

1. Tham gia phối hợp cùng chính quyền các cấp tổ chức thực hiện các chương trình trọng điểm như: Nâng cao chất lượng giáo dục để bổ sung nguồn nhân lực cho xã hội và tăng trưởng kinh tế; đầu tư và phát triển các thiết chế văn hóa từ thành phố đến quận huyện, phường xã và thị trấn để phục vụ nhân dân và đặc biệt là thanh thiếu niên; xây dựng các giải pháp có hiệu quả để giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường và các giải pháp ngăn ngừa tệ nạn xã hội, an toàn xã hội, quan liêu tham nhũng.

2. Cùng với các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố có những đề xuất góp ý với Trung ương, Quốc hội quan tâm điều chỉnh, bổ sung những chính sách, chủ trương, luật pháp chưa phù hợp với những yêu cầu của thực tiễn và tại thành phố.

3. Thực hiện giám sát hoạt động, sự tuân thủ pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và của công dân trên địa bàn thành phố với mục tiêu thực hiện tốt nhất những Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, biến những chủ trương, chính sách thành hiện thực với kết quả cụ thể, kịp thời, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của thành phố.

4. Nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thường xuyên tiếp công dân, tổ chức tiếp xúc để lắng nghe, tiếp thu ý kiến tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, chủ động xây dựng kết hoạch hoạt động giám sát của người đại biểu nhằm làm tròn trọng trách khi được cử tri tín nhiệm giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng đề ra làm cho “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

VOH Online