Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đơn vị bầu cử số 26 - Quận Thủ Đức: Nguyễn Thị Quyết Tâm

  (VOH) - Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

  Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM

  * TÓM TẮT TIỂU SỬ

  Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021): NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM

  Sinh ngày 20 tháng 12 năm 1958.

  Quê quán: xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

  Hiện cư trú tại 26A đường số 8, Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức

  Khen thưởng: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố và nhiều Bằng khen của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố.

  Trình độ hiện nay:

  - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2011 - 2016)

  - Cử nhân Tài chính - Tín dụng, Cử nhân Hành chính,     Cử nhân Lịch sử Đảng.

  - Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII.

   *CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

  1.Luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân. Rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ Tịch Hồ Chí Minh; không tham nhũng, lãng phí. Việc gì có lợi cho đất nước, thành phố, cho Nhân dân tôi nguyện nổ lực để làm.

  Luôn nổ lực cùng tập thể lãnh đạo thành phố thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Gắn bó với Nhân dân, tiếp, giải quyết các kiến nghị của công dân hiệu quả hơn, nhất là những việc còn tồn động.

  2.Từ thực tiễn năng động, sáng tạo của thành phố, với vai trò phó Bí thư Thành ủy, tôi có thuận lợi trong tham gia ý kiến để Quốc hội, Thành ủy, HĐND có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân, bảo vệ quyền lợi của Nhân dân, giải quyết các vướng mắc, tạo cơ chế  để thành phố phát triển, hội nhập.

  3.Tôi sẽ đề xuất với Quốc hội, HĐND thành phố các giải pháp để xây dựng nền tảng văn hóa, đạo đức xã hội; nâng cao chất lượng trong đổi mới  giáo dục; đổi mới quy trình làm luật, giám sát; phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, tạo nhiều việc làm, tạo môi trường cho thanh niên phát triển, cống hiến. 

  Giải quyết các vấn đề Nhân dân bức xúc: bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, trong sạch, phục vụ Nhân dân gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí; sử dụng ngân sách có hiệu quả; kéo giảm tội phạm, giải quyết vấn đề môi trường, ngập nước, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm…có hiệu quả hơn.

  4.Là ứng cử viên nữ, tôi tiếp tục đề xuất các chính sách để xây dựng gia đình hạnh phúc; phát huy, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em. Giám sát thực hiện Luật bình đẳng giới.

  VOH Online