Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sức lan tỏa từ chương trình tiếng Anh tích hợp

    (VOH) - Hơn một năm áp dụng chương trình tiếng Anh tích hợp ở một số lớp đầu cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 60 trường trên địa bàn TPHCM, chương trình được đánh giá tích cực từ lãnh đạo các trường, phụ huynh và học sinh.


    VOH