028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Thi đua yêu nước gắn với lợi ích thiết thực

(VOH) - Xác định phong trào thi đua yêu nước tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, trong thời gian qua TPHCM đã nỗ lực cùng các cấp, các ngành và nhân dân thi đua đạt nhiều kết quả nổi bật và luôn là địa phương dẫn đầu cả nước.

Kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2017), VOH phỏng vấn ông Hoàng Nghĩa Huỳnh - Phó Trưởng Ban Thi đua yêu nước TPHCM.

VOH: Thưa ông, là địa phương đi đầu cả nước về phong trào thi đua yêu nước, đâu là kết quả nổi bật của thành phố thời gian qua ?

Ông Hoàng Nghĩa Huỳnh: Trước hết phải nói đến sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, thường xuyên và trực tiếp của Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố; sự phối hợp hiệu quả và trách nhiệm cao của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố trong vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GDP, thu ngân sách, thành phố đều chiếm tỷ trọng cao nhất cả nước, là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Các phong trào tiêu biểu, dẫn đầu cả nước như: phong trào “Cả Thành phố chung sức xây dựng Nông thôn mới; Phong trào “Giảm nghèo bền vững” theo thang đo đa chiều; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào Vì biển đảo quê hương- Vì tuyến đầu Tổ quốc; phong trào thi đua thực hiện công tác Đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội. Ngoài ra, việc tôn vinh, tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” cũng những là dấu ấn tích cực, nổi bật của phong trào thi đua thành phố.

 Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 - ảnh: ĐCSVNO

Nghe nội dung VOH trao đổi với ông Hoàng Nghĩa Huỳnh

VOH: Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Hoàng Nghĩa Huỳnh: Đây là một nội dung quan trọng được Bộ Chính trị quan tâm chỉ đạo trong thời gian qua, yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, để phong trào thi đua thực sự là động lực, đòn bẩy góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội và xây dựng, phát triển đất nước.

Những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua chính là những hạt nhân, đầu tàu, những người luôn đi đầu cả về nhận thức và hành động, luôn tiên phong, gương mẫu trong phong trào và cũng chính là trụ cột, là đòn bẩy của phong trào thi đua. Do đó, công tác phát hiện nhân tố mới, xây dựng, bồi dưỡng điển hình cần được quan tâm đúng mức, để điển hình tiên tiến được phát huy và khẳng định mình.

VOH: Để công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất, tạo ra phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp với tình hình mới đòi hỏi những điều kiện gì?

Ông Hoàng Nghĩa Huỳnh: Một yêu cầu trước mắt và lâu dài, đó là xây dựng hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật và Hướng dẫn thi hành phải đồng bộ, cụ thể, sát thực tiễn, dễ áp dụng, đồng thời phải mang tính đổi mới – hiệu quả và phát triển.

Thứ hai là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; Sự chung tay phối hợp, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, nhằm tạo được sức mạnh tổng hợp của Khối đại đoàn kết toàn dân. Nhất thiết phải có sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Nội dung phong trào thi đua phải hướng đến việc mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và phát triển xã hội. Phải quan tâm thường xuyên tuyên truyền giáo dục nhận thức về yêu cầu đổi mới phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công tác nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến

Gắn kết, lồng ghép nội dung các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phong trào thi đua thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích, công trạng và công khai minh bạch. Không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn và khả năng thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua khen thưởng

VOH: Cám ơn ông!