Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Năm Heo, xem biếm họa về Trư Bát Giới

  Đầu năm con heo, cùng họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười chọc ghẹo Thiên Bồng Nguyên Soái...

  Đầu năm con heo, cùng họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười chọc ghẹo Thiên Bồng Nguyên Soái...

  nam-heo 1

  nam-heo 2

  nam-heo 3

  nam-heo 4

  nam-heo 5

  nam-heo 6

  nam-heo 7

   

  Nguồn: TTO