Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chuyện dạy chữ trong chùa Khmer tại Thành phố Hồ Chí Minh

    (VOH) - Vào những dịp hè hằng năm, các sư sãi trong chùa Chantarangsay cùng đông đảo học sinh là con em đồng bào Khmer tại Thành phố Hồ Chí Minh lại tham gia các lớp học tiếng mẹ đẻ, chữ Pali.


    VOH