Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đại hội Chi hội VHNT DT Chăm TPHCM nhiệm kỳ 2019 - 2024

    (VOH) - Ngày 22/06, Chi Hội VHNT dân tộc Chăm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Hội viên, đồng thời bầu Ban chấp hành cho nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2019 - 2024.


    VOH