Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đàng Quang Dũng: Người nghệ nhân hết lòng với nghệ thuật ca múa nhạc Chăm

    (VOH) - Là một trong những nghệ nhân dân tộc Chăm hoạt động văn hóa từ rất sớm, nghệ nhân ưu tứu Đàng Quang Dũng được xem là người giữ kho báu, các điệu múa truyền thống của dân tộc Chăm.


    Mah Ghiêm - A.Tuấn