Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đặt trưng nét văn hóa ẩm thực Khmer

    (VOH) - Ẩm thực là nét văn hóa tự nhiên hình thành trong cuộc sống. Với người Khmer Nam Bộ, ẩm thực không chỉ là nét đẹp văn hóa về vật chất mà còn ẩn chứa nét đẹp văn hóa về tinh thần.


    VOH