Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đoàn ca kịch 40 năm giữ lửa đam mê

    (VOH) - Suốt hơn 40 năm qua, sân khấu của Đoàn ca kịch Thống nhất Quảng - Triều vẫn luôn sáng đèn.


    Đó là sự cố gắng, nỗ lực duy trì của các nghệ sĩ với mong muốn tạo món ăn tinh thần, phục vụ khán giả người Hoa yêu thích nghệ thuật truyền thống lâu đời này. Qua đó góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đồng bào người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh.

    VOH