Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Độc đáo nghi thức cưới hỏi của người Chăm Nam Bộ

    (VOH) - Tuy chung sống hòa hợp cùng các dân tộc khác nhưng họ vẫn lưu giữ được những tập quán đặc trưng. Một trong số đó là nghi thức cưới hỏi mang nhiều nét khác biệt, của người Chăm Nam Bộ.


    Mah Ghiêm – Anh Tuấn