Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Độc đáo Phong tục đám cưới của người Khmer

    (VOH) - Đối với đồng bào Khmer, lễ cưới là một sự kiện quan trọng của đời người, nhưng để đi đến hôn nhân họ phải trải qua nhiều nghi lễ, tập tục truyền thống.


    VOH